1.


    RADARBERENDEZÉSEK  KÖZÉPFREKVENCIÁS  IMPULZUS-KOMPRESSZIÓS  ADÓJEL  GENERÁLÓ
    ÉS VEVŐ-JELFELDOLGOZÓ RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE ÚJ ÉS MODERNIZÁLT RENDSZEREK
    SZÁMÁRA

SZP

A támogatás mértéke: 60,24%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt eredményeképpen egy olyan szoftveres vezérléssel ellátott új termék kerül kifejlesztésre, amely széles körben alkalmazható a radar rendszerek középfrekvenciás, impulzuskompressziós adójelének előállítására és a visszavert jel feldolgozására.

A konstrukció hardver és szoftver elemeinek kialakítása nagyfokú kompatibilitást, rugalmas méretezhetőséget és többféle működési módot biztosít, lehetővé téve ezzel az eszköz alkalmazhatóságát különböző típusú és hullámhosszúságú radarokban. A fejlesztés eredménye szintén elősegíti a korábbi (analóg és digitális üzemű) radarok modernizációját a legújabb, gyors digitális technológiák alkalmazásával. Így nagyobb számítási kapacitást, pontosabb eredményeket, új funkciókat és megbízhatóbb működést eredményez a radaroknál.

A prototípus képes a komplex algoritmusok, szűrőmetódusok és matematikai modellek gyakorlati megvalósítására. Így a készülék javított zajszűrőképességgel rendelkezik, és jobb felderítési valószínűség paraméterek elérését teszi lehetővé a felhasználó számára. Ez nagyban elősegíti a készülék későbbi hasznosítását radar termékben.

A fejlesztés eredménye többféle jelmodulációs eljárás alkalmazását teszi lehetővé egyazon eszközben. Ezt az eszköz széles tartományban programozható modulációs egysége végezné el. Grafikus felhasználói felületről szoftveres vezérléssel biztosított a felhasználó számára a modulációs módok közti rugalmas váltás és további működési paraméterek beállítása. A kimeneti adatok számszerű és grafikus kiértékelését valamint a tesztelési és hibakezelési funkciókat is saját tervezésű szoftver biztosítja.

A projekt lezárult: 2018. 02. 28.

A projekt az Európai Regionális és Fejlesztési Alapból került finanszírozásra.


2.

A Miltech Zrt., mint kedvezményezett az Innovációs és Technológiai Minisztérium által felügyelt Beszállítói Fejlesztési Program 2017. évi keretéből támogatást kapott, NGM/8365-4/2018. számú támogatási szerződés keretében.

Megvalósítás helyszíne: Nyíregyháza, Család u. 69./a.

Támogatás összege (nettó):  94.113.262 Ft

Támogatás célja: általános célú kommunikációs illesztő egység fejlesztése rádióhálók vizsgálatára C2 katonai rendszerekben

 

A kapacitásbővítést egy új CNC vízsugaras vágógéppel kívánjuk megvalósítani, amely jelentősen segítené a prototípus gyártást, illetve az azt követő sorozatgyártást is. Ezen túlmenően az eltérő anyag minőségektől függetlenül nagy pontosságú megmunkálást tenne lehetővé, amely jól illeszkedik a meglévő CAD/CAM rendszerhez. A speciális katonai követelmények teljesítését egy 3D-s mérőgép, valamint egy multifunkciós nyomtató beszerzése valósítaná meg. Az ipari kutatás része egy általános célú kommunikációs illesztőegység kifejlesztése és a kommunikációs hálóban való működésének vizsgálata, C2 katonai rendszerekben. A projekt megvalósításával lehetőség nyílik a minősített beszállítókkal szemben támasztott követelmények teljesítésére, így megszerezve a minősített beszállítási státuszt.


3.

UNIVERZÁLIS NAGYFREKVENCIÁS KEVERŐ ÉS OSZCILLÁTOR EGYSÉG ÚJ ÉS MODERNIZÁLT RADARRENDSZEREK SZÁMÁRA

T�M


A támogatás mértéke: 55%

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat keretében kifejlesztett és legyártott általános kompatibilitású eszközök (nagyfrekvenciás vevő egység; vezérelt helyi oszcillátor egység; adó meghajtó egység) egyaránt alkalmazhatóak különböző típusú radarok modernizációjához és új radar berendezésekbe történő beépítésre is. Az egységekről általánosan elmondható, hogy széles tartományban programozható különböző üzemmódok támogatásával rendelkeznek.

A paraméterek beállítása, az üzemmódok kiválasztása, valamint az eszköz vezérlése felhasználóbarát grafikus felületről is lehetséges, elősegítve ezzel a könnyű kezelést. PC-n futó kezeléi- és szervíz szoftverek biztosítják a működési paraméterek módosítását, valamint a feldolgozott adatok és státusz információk fogadását, feldolgozását, megjelenítését, archiválását és továbbítását. A szoftveres vezérelhetőség lehetővé teszi a távoli üzemeltethetőséget és a működési paraméterek monitorozását is beépített öntesztelési funkció lehetőségével.

Az új egységek működésének felépítése több funkcionális egységre bontható. Ezeket különböző hardver és szoftver egységek valósítják meg. Az így létrejött hardver és szoftver alrendszerek teljes mértékben moduléris felépítésűek, ezzel is elősegítve az eszközök későbbi karbantarthatóságát és üzemeltetését radar berendezésekben.

A projekt lezárult: 2021. 05. 29.

A projekt forrását az Európai Regionális és Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában biztosította.

4.

T�M


5.

MODULÁRIS NAGYTELJESÍTMÉNYŰ ADÓRENDSZER ÉS ANTENNA FEJLESZTÉSE X FREKVENCIASÁVÚ RADARBERENDEZÉSHEZ

T�M


A támogatás mértéke: 64,31%

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés tárgya az „X” sáv (8-12 GHz) egy kiválasztott tartományában üzemelő radarberendezés sorozatgyártásra kész adóegységének és antennájának fejlesztése, mely az adott hullámsávban elterjedt elektroncsöves technológia helyett a legkorszerűbb félvezető alapú technológiára épül.

Cél a fejlesztés során a késztermék modularitása, azaz, hogy az egyes X frekvenciasávú modulok összekapcsolhatóak és egy bizonyos teljesítményig együtt használhatók legyenek. A projekt a jelenkor modern elvárásainak megfelelő félvezetős technológiára épül, elkerülve ezzel a vákuum technológiát, és a bonyolult áramellátó rendszert. Az új technológia által nagyobb lesz a pontosság és a felbontás, ezért több felderítési adat áll rendelkezésre, így a radarrendszer felderítő képessége jelentősen megnő.

A projekt tervezett befejezése: 2025. 01. 16.

A projekt forrását az Európai Regionális és Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában biztosítja, feltételesen vissza nem térítendő támogatás formájában.

6.

GINOP-8.3.5-18/B AZONOSÍTÓ JELŰ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉSE CÉLÚ HITELPROGRAM

T�M


A támogatás mértéke: 0%-os kamattámogatott hitel

Projekt tartalmi bemutatása: a Sztv. 79 §-a szerinti munkaerő költéségek finanszírozása